Quà tặng khách hàng

Quà tặng đối tác

Quà tặng nhân sự nội bộ

quà tặng khách hàng
 1. Thời hạn sử dụng dài, thường là một năm
 2. Địa điểm sử dụng trên quy mô toàn quốc
 3. Trong trường hợp không có nhu cầu sử dụng,
  người sở hữu có thể tặng lại cho người khác
  không cần thủ tục hoặc bán lại mà không sợ
  rớt giá
quà tặng khách hàng
 1. Thời hạn sử dụng dài, thường là một năm
 2. Địa điểm sử dụng trên quy mô toàn quốc
 3. Trường hợp doanh nghiệp muốn tặng voucher giảm giá mua hàng trên V2Holiday, để người nhận quà có thể tự do lựa chọn voucher bất kỳ, doanh nghiệp vui lòng liên hệ với V2Holiday để được hỗ trợ
quà tặng khách hàng
 1. Thời hạn sử dụng dài, thường là một năm
 2. Địa điểm sử dụng trên quy mô toàn quốc
 3. Trường hợp doanh nghiệp muốn xuất hoá đơn VAT mà nhà bán hàng không đáp ứng được, doanh nghiệp vui lòng liên hệ với V2Holiday để được hỗ trợ