tại sao doanh nghiệp nên hợp tác với v2holiday

Mở gian bán hàng
NCC tự mở gian bán hàng và quản lý hoạt động kinh doanh. Gian hàng của NCC sẽ có chứng thực và gắn nhãn “Nhà cung cấp”
 

Quy trình: NCC đăng ký mở gian bán hàng

V2Holiday xét duyệt hồ sơ

V2Holiday gắn nhãn “Nhà cung cấp” cho gian hàng

NCC tiến hành bán hàng

Mở gian bán hàng
NCC tự mở gian bán hàng và quản lý hoạt động kinh doanh. Gian hàng của NCC sẽ có chứng thực và gắn nhãn “Nhà cung cấp”
 

Quy trình: NCC đăng ký mở gian bán hàng

V2Holiday xét duyệt hồ sơ

V2Holiday gắn nhãn “Nhà cung cấp” cho gian hàng

NCC tiến hành bán hàng

Mở gian bán hàng
NCC tự mở gian bán hàng và quản lý hoạt động kinh doanh. Gian hàng của NCC sẽ có chứng thực và gắn nhãn “Nhà cung cấp”
 

Quy trình: NCC đăng ký mở gian bán hàng

V2Holiday xét duyệt hồ sơ

V2Holiday gắn nhãn “Nhà cung cấp” cho gian hàng

NCC tiến hành bán hàng

Mở gian bán hàng Hợp tác phân phối Ký gửi toàn quyền
Nhãn gian hàng Nhà cung cấp V2Holiday V2Holiday
Nhãn sản phẩm Không Không Độc quyền
Tham gia CTKM
Bài viết quảng bá thương hiệu trên fanpage, website
Hỗ trợ CSKH sau sử dụng dịch vụ Không Không
Báo cáo doanh thu, kết quả kinh doanh Trực tiếp trên website của chủ gian hàng Theo quy định trong HĐ hợp tác Theo quy định trong HĐ hợp tác